GPDR

PERSONDATA AFTALE - GDPR

 

Persondatapolitik for Portmanden.dk

 

Ved at benytte denne hjemmeside Portmanden.dk accepterer du, at Portmanden Aps behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne Persondatapolitik. Ledelsen og relevant personale hos Portmanden har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige hos Portmanden.dk er Thomas kjær, Portmanden Aps, cvr nr. 30615921, Ringsted 35, 4690 Haslev. Hvis du ikke kan acceptere Persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

 

Personoplysninger

 

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

 

Såfremt du ønsker at handle med os har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre købet og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig. Portmanden Aps indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du:

 

  • kontakter os igennem vores kontaktformular
  • sender en forespørgsel, klager eller giver os feedback; eller
  • i øvrigt bruger Portmanden.dk, giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.

 

I forbindelse med kontakt via Portmanden.dk indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige (e-mailadresse, navn, telefonnummer, adresse, og evt. kommentarer, som du knytter til din ordre). Vi har brug for disse oplysninger for at kunne levere det produkt, som du efterspørger, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb, f.eks. ved reklamationer eller mistanke om svindel.

 

Når du bruger Portmanden.dk, indsamler vi oplysninger om, hvor på siden du færdes, og hvad du klikker på. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan analysere, hvordan brugerne anvender Portmanden.dk og hele tiden forbedre sidens funktionalitet. Vi fører statistik over, hvordan brugerne anvender Portmanden.dk, og statistikken anvendes i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Til dette formål anvendes 3. part services, eksempelvis Google Analytics. Se hvem vi videregiver personoplysninger til nedenfor, og i Portmandens Cookiepolitik, som accepteres ved besøg på www.portmanden.dk.

 

Portmanden indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

 

Personoplysninger afgivet på portmanden.dk videregives til følgende:

 

  • til udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer, som du har bestilt, og kunne holde dig orienteret om status på din ordre; og
  • i henhold til gældende lov, f.eks. til misbrugsregistre, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Portmanden Aps så som misbrug af betalingskort.

 

Portmanden anvender som tidligere nævnt 3. part services til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse adfærdsdata til eksempelvis Google Analytics. Disse kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Du kan læse mere om dette i Portmanden.dk Cookiepolitik.

 

Hvor og hvor længe lagres dine personoplysninger?

 

De personoplysninger, som Portmanden Aps selv indsamler, administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Portmanden’s vegne i henhold til denne Persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

 

Vi benytter os af Icloud drive, Apple mail, E-connomic

 

Personoplysninger relateret til køb slettes ikke, med mindre du forinden anmoder os om at slette dem. Oplysninger relateret til køb kan dog tidligst kræves slettet 16 måneder efter købet af hensyn til sager vedr. svindel, blandt andet sager om misbrug af betalingskort.

 

Adfærdsdata, som indsamles via 3. part services og videregives til eksempelvis Google Analytics kan være lagret udenfor Danmark, og slettes efter reglerne i Portmandes Cookiepolitik.

 

Adgang til oplysninger

 

Spørgsmål og kommentarer til denne Persondatapolitik kan rettes til mail@portmanden.dk Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, bede om en kopi af disse oplysninger eller vil have os til at slette eller rette fejl i dine oplysninger, skal du skrive til os på adressen mail@portmanden.dk Hvis ikke du får et tilfredsstillende svar fra os, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

 

Maj 2019


– (PORTMANDEN APS) ’S PERSONDATAPOLITIK FOR INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL BRUG FOR OPFYLDELSE AF AFTALER MED VORES KUNDER

(Portmanden Aps) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik (herefter ”Persondatapolitik”). 

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. 


1.    Personoplysninger
1.1    Vi behandler personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
-    Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
-    Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring. 
1.2    Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab. 
2.    Formålene og anvendelse af dine personoplysninger
2.1    Hovedformålet med indsamlingen af dine personligoplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand. Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os.
2.2    Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af ovenstående formål. 
3.    Opbevaring af dine personoplysninger 
3.1    Dine personoplysninger opbevares hos - en af os – valgt ekstern virksomhed Minuba ApS, www.minuba.dk (herefter ”Databehandleren”), 
3.2    Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.            
3.3    Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren. 
3.4    Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger. 
4.    Deling
4.1    Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.  
4.2    Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.  
5.    Sletning af dine personlige oplysninger
5.1    Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålene.
5.2    Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde udløber, hvilket p.t. er 10 år. 
6.    Dine rettigheder
6.1    Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. 
6.2    Du har ret til, i visse tilfælde, at kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.  
6.3    I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Du har ligeledes i særlige tilfælde, ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse til en anden dataansvarlig.  
6.4    Hvis vi behandler personoplysninger, der er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække samtykket på ethvert tidspunkt, uden at det berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækningen heraf. 
6.5    Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
6.6    Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
7.    Kontaktoplysninger på den Dataansvarlige
7.1    Dine personoplysninger indsamles og behandles af: 
7.1.1    (Portmanden) 
(30615921)
(Ringstedvej 35, 4690 Haslev) 
(93202728)
 (mail@portmanden.dk) 
 

 

certificate